English Vietnamese Português Español Français

Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

» Thủ đô Hà Nội (103)
»» Các cơ quan Nhà nước (42)

Địa chỉ này của bạn?

Địa chỉ

2 Phùng Hưng Quận Hà Đông

Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải,

Điện thoại: xem số điện thoại043.3824404

Fax: xem số Fax043.2824984

Email: sogtvt@hanoi.gov.vn

Giới thiệu

Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về giao thông vận tải, bao gồm đường bộ, đường thủy, đường sắt đô thị, vận tải, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: số 2 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 043.3824404

Fax:043.2824984

Email: sogtvt@hanoi.gov.vn

Địa chỉ

Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội - số 2 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Hình ảnh giới thiệu

 

Bản đồ địa điểm

 

Liên hệ với nơi này.
Vui lòng nhập mã số xác nhận phía dưới. Đây là điều bắt buộc.

*Mã xác nhận không hiển thị