English Vietnamese Português Español Français

Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội

» Thủ đô Hà Nội (103)
»» Các cơ quan Nhà nước (42)

Địa chỉ này của bạn?

Địa chỉ

18 Lê Thánh Tông Quận Hoàn Kiếm

Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ

Điện thoại: xem số điện thoại04.37343434

Fax: xem số Fax04.38456333

Web: http://www.sonoivu.hanoi.gov.vn

Giới thiệu

Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ.

Những công việc nội vụ bao gồm tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính, chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Ngoài ra còn có các vụ việc liên quan đến tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua- khen thưởng.

Sở Nội vụ Hà Nội, tiền thân là Ban Tổ chức chính quyền Thành phố có một lịch sử lâu đời, gắn liền với quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành Nội vụ, quá trình xây dựng và phát triển của bộ máy Nhà nước cách mạng, quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, xây dựng Thủ đô qua các giai đoạn lịch sử

Ngành tổ chức Nhà nước Việt Nam (nay là ngành Nội vụ) được thành lập ngay từ những ngày đầu khi nhân dân ta có được Chính phủ lâm thời năm 1945 (28/8/1945). Trong hơn 6 thập kỷ qua, dù tổ chức bộ máy, tên gọi có khác nhau cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong từng giai đoạn nhưng chức năng cơ bản của ngành là giúp Chính phủ xây dựng chính quyền nhân dân, quản lý địa giới hành chính và đội ngũ cán bộ công chức thì không thay đổi. Trong thành quả chung của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ, các giai đoạn đều có dấu ấn của công tác tổ chức và cán bộ.

               Sở Nội vụ Hà Nội, tiền thân là Ban Tổ chức chính quyền Thành phố có một lịch sử lâu đời, gắn liền với quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành Nội vụ, quá trình xây dựng và phát triển của bộ máy Nhà nước cách mạng, quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, xây dựng Thủ đô qua các giai đoạn lịch sử.

              Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tháng 10/1954 phòng Quản lý nhân sự thành phố Hà Nội cùng với một số cơ quan của Uỷ ban hành chính Thành phố được thành lập. Tháng 10/1963, Ban Tổ chức dân chính ra đời là tiền thân của Ban Tổ chức chính quyền Thành phố. Ngày 12/8/1965 Ban Tổ chức dân chính được đổi tên thành Ban Tổ chức chính quyền Thành phố theo Quyết định số 3852/QĐ-TCDC của Uỷ ban hành chính Thành phố Hà Nội. Trong giai đoạn này, nhiều vấn đề mới về tổ chức bộ máy Nhà nước, công chức, công vụ và các vấn đề xã hội khác được đặt ra. Các vấn đề như bố trí cán bộ, công chức, nhân viên; sắp xếp, kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương được thực hiện đã góp phần vào việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy chính quyền nhân dân ở Hà Nội, tạo cơ sở cho việc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong những năm hòa bình, cũng như những năm chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Thủ đô.

Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, cán bộ, công chức ngành Nội vụ Thành phố Hà Nội tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Thành uỷ và UBND Thành phố về công tác xây dựng chính quyền, công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, tiền lương, công chức công vụ.

Phục vụ sự nghiệp đổi mới, chuyển đổi cơ chế quản lý từ kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi phải có những đổi mới trong hoạt động của bộ máy Nhà nước nói chung, của nền hành chính nói riêng, Ban Tổ chức chính quyền thành phố được đổi tên thành Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội tại Quyết định số 1791/QĐ-UB ngày 22/12/2003 của UBND thành phố Hà Nội.Với quá trình hình thành và phát triển trên 60 năm của ngành, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích, được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam quyết định tặng Huân chương Lao động Hạng 3 và Huân chương Lao động Hạng 2. Thành tích nêu trên là công sức đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ công chức đã và đang làm việc tại Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, và sự giúp đỡ của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đối với các mặt công tác của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

            Năm 2008 được ghi nhận là năm dấu ấn của ngành Nội vụ trong chặng đường lịch sử phát triển của mình đó là sáp nhập Tôn giáo, Thi đua, khen thưởng và quản lí nhà nước về công tác Văn thư lưu trữ cùng vào ngôi nhà chung của ngành Nội vụ. Cũng trong năm 2008, thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Nội vụ thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Sở Nội vụ tỉnh Hà Tây với Sở Nội vụ thành phố Hà Nội (cũ).

            Nhiệm vụ của ngành Nội vụ nói chung và Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội nói riêng còn nặng nề, khó khăn, nhưng với quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và truyền thống tốt đẹp của ngành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội, toàn thể cán bộ, công chức Sở Nội vụ thành phố Hà Nội nỗ lực phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực phẩm chất của người cán bộ, công chức đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thành phố Hà Nội và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong đội ngũ các cơ quan tham mưu cho lãnh đạo thành phố.

Địa chỉ

18 Lê Thánh Tông

Hình ảnh giới thiệu

Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội

Bản đồ địa điểm