English Vietnamese Português Español Français

Sở Tư pháp Hà Nội

» Thủ đô Hà Nội (103)
»» Các cơ quan Nhà nước (42)

Địa chỉ này của bạn?

Địa chỉ

1B Trần Phú Hà Đông Quận Hà Đông

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tư pháp.

Điện thoại: xem số điện thoại04.33546163

Fax: xem số Fax04.33546157

Giới thiệu

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tư pháp.

Có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, Sở Tư pháp được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách và được mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc Nhà nước.

Sở Tư pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, công chứng, chứng thực, hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài, lý lịch tư pháp.

Sở còn quản lý luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giám định tư pháp, hòa giải ở cơ sở, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực công tác tư pháp theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

Sở Tư pháp chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

Sở Tư pháp TP. Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 4422/QĐ-TC ngày 10/11/1982 của UBND Thành phố Hà Nội, Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nuớc về công tác tư pháp trong phạm vi thành phố. Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách và được mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc Nhà nước.

 
Sở Tư pháp Hà Nội có Giám đốc và 3 Phó Giám đốc; Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; Phó giám đốc Sở  là người giúp Giám đốc sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.
 
 
Ban Giám Đốc Sở Tư Pháp Hà Nội
Giám đốc Phan Hồng Sơn ĐT: 04.33546266
Phó Giám đốc Phạm Xuân Phương ĐT: 04.33556789
Phó Giám đốc Trương Thị Nga ĐT: 04.33546269
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Vỹ ĐT: 04.33546162

Địa chỉ

Số 1B Trần Phú, Hà Đông

Hình ảnh giới thiệu

Sở Tư pháp Hà Nội

Bản đồ địa điểm